Usługi

Kancelaria Prawna AnLex specjalizuje się w obsłudze prawnej osób fizycznych i prawnych, poszkodowanych w wyniku różnych zdarzeń.

Współpraca

Dzięki naszemu zespołowi wszystkie działania są profesjonalne i szybkie, a Klient ma bieżącą informację o sprawie.

Bezpieczeństwo

Realizując swoje obowiązki, nie zapominamy o zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom we współpracy z Kancelarią.

Wynagrodzenie

Kancelaria Prawna AnLex działa w modelu sucess fee, czyli wynagrodzenie uzależnione od sukcesu. W przypadku rozpoczęcia współpracy nasi Klienci nie są obarczeni koniecznością uiszczania jakichkolwiek zaliczek, opłat wstępnych itp. kosztów. Koszty związane z bieżącą obsługą sprawy ponoszone są przez Kancelarię.

W ramach naszej oferty proponujemy naszym Klientom wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 16 % + VAT od uzyskanego odszkodowania. W ramach umówionego wynagrodzenia Kancelaria gromadzi całą dokumentację medyczną na jej koszt, ustala odpowiedzialność poprzez kontakt z policją, sądem, szacuje wysokość utraconego dochodu itp.  

W przypadku spraw, w których w imieniu Klienta uzyskamy świadczenie rentowe wynagrodzenie od tego roszczenia ustalone jest jako 4 – krotność przyznanego świadczenia brutto.

Ważne:

W ramach zawartej umowy Klient ma gwarancję, że nie będzie obciążany bieżącymi kosztami działania Kancelarii zarówno w toku postępowania jak również po jego zakończeniu. Dotyczy to również działania pełnomocników w toku postępowań sądowych (karnych i cywilnych) – koszty ich działania wkalkulowane w ustaloną prowizję.

Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia od roszczeń obejmujących udokumentowane koszty leczenia (faktury, rachunki), koszty związane z organizacją pochówku, koszty związane z wybudowaniem nagrobka.

Kancelaria oferuje również usługę polegająca na przygotowaniu dla Klientów: wniosków, odwołań, sprzeciwów i skarg związanych z dochodzeniem odszkodowań lub postępowaniami przeciwko ZUS. Opłaty są ryczałtowe i wynoszą 300,00 zł brutto.

W przypadku przygotowania pozwu o zadośćuczynienie, odszkodowanie opłata za jego przygotowanie uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Odszkodowania komunikacyjne